Pomorski fakultet Kotor, 14.12.2017

Brodomašinstvo - Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike 1 - DRUGI kolokvijumDRUGI KOLOKVIJUM iz predmeta Osnova brodske elektrotehnike i elektronike I na akademskom studijskom programu Brodomašinstvo će biti održan u ponedeljak, 18.12.2017. godine sa početkom u 12:30 u amfiteatru Fakulteta.

Na kolokvijumu je dozvoljena upotreba kalkulatora i korišćenje formula koje će biti podijeljene od strane predmetnog nastavnika.

Upotreba mobilnih telefona NIJE dozvoljena.

Da bi student pristupio izradi kolokvijuma neophodno je da donese indeks ili ličnu kartu.

Konsultacije za II kolokvijum iz OBEE1 biće odrzane se u petak, 15. decembra 2017. godine sa početkom u 13:30 sati u sali B3.