Pomorski fakultet Kotor, 10.12.2017

Kolokvijum II iz MatematikeX

Kolokvijum II iz predmeta Matematika na studijskom programu Menadžment u pomorstvu i logistika (brojevi indeksa /2017) biće održan u petak, 22. decembra 2017. godine, sa početkom u:

  • 13:15 sati za studente sa neparnim brojem indeksa i
  • 14:45 sati za studente sa parnim brojem indeksa.

Molimo studente da se pridržavaju navedenog rasporeda!

Obavezno ponesite indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma II. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma II je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!