Pomorski fakultet Kotor, 16.01.2018

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracajuRezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju dati su na oglasnoj tabli.