Pomorski fakultet Kotor, 17.12.2017

Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na Pomorskoj elektrotehniciPOMORSKI FAKULTET

Pomorska elektrotehnika

Obavještenje

Za studente koji poažu 4. kolokvijum iz  Tehničke mehanike

 

 Četvrti kolokvijum iz Tehničke mehanike će se održati u SRIJEDU 20.12.2017. g. po rasporedu:

            10:15 -11:05h  studenti sa brojem indeksa: 1/17do 21/17,

            11:10 -  12:00h  ostali studenti.

 

Na kolokvijumu:

  • Literatura nije dozvoljena. Dozvoljeno je imati list A4 formata sa formulama bez zadataka,
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.

                                                                                                                  Predmetni nastavnik,  Kotor   17.12.2017. g.                                                                                                      Prof. dr Goran Ćulafić

 

Dokumenti