Pomorski fakultet Kotor, 04.04.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehniciRezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici dati su na oglasnoj tabli.