Fakultet političkih nauka, 14.09.2020

Politička antropologija - polaganje ispita 

Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti na sljedeći način:

  • Prvi seminarski rad – 30 bodova (koji mora imati 20 – 30 strana);
  • Drugi seminarski rad - 30 bodova (koji mora imati 20 – 30 strana);
  • Esej – 20 bodova (tema eseja je tema za prezentaciju sa časova vježbi);

Jedan seminarski rad ili esej mogu raditi najviše dva studenta. Student ne može raditi istu temu dva puta. Krajnji rok za dostavljanje radova je 20.09.2020. godine (zaključno sa tim datumom).

Završeni radovi šalju se na adresu: stomovic@t-com.me, a konsultacije možete zakazati SMS-om na broj 069 357 260.

Važno: e-mail sa završenim radom mora sadržati detaljne informacije o studentima: ime i prezime, broj indeksa, smjer, naziv rada, i naznaka koji rad je u pitanju (prvi ili drugi seminarski rad, ili esej).

Broj posjeta : 47