Fakultet političkih nauka, 15.04.2019

Termin testa i literaturaKolokvijum iz predmeta Osnovi diplomatje će se održati 22. aprila, u terminu  predavanja.

Kolokvijumom će biti obuhvaćeno gradivo:

Vukadinović, Radovan, Politika i diplomacija, Politička kultura, Zagreb, 2004. godina, str: 7-76, 79-150, 153-194, 195-198.

Broj posjeta : 109