Fakultet političkih nauka, 13.12.2020

Gradivo na testu - Uvod u novinarstvoTestom biće obuhvaćeno sljedeće gradivo:

Stjepan Malović, Osnove novinarstva (str. 19-67)

Zoran Jevtović, Radivoje Petrović, Zoran Aracki, Žanrovi u savremenom novinarstvu (str. 35-48, 157-221)

Džejms Poter, Medijska pismenost (str. 23-33)

Prezentacije sa predavanja.

Broj posjeta : 106