Fakultet političkih nauka, 07.11.2018

Rezultati prvog kolokvijumaU prilogu su rezultati prvog kolokvijuma za oba smjera. Eventualne greške prijavite saradniku na mail.

Potrebno je da predstavnici ova dva smjera pošalju saradniku na mail jedinstveni spisak onih koji će da rade popravni kolokvijuma, kako bi saradnik mogao da napravi grupe za polaganje.

Popravni kolokvijuma je 14.11. u 16h. Moguće je da će studenti biti podijeljeni u grupe u zavisnosti od broja prijavljenih studenata za polaganje popravnog.

U utorak 13.11. od 15h do 15h i 45min u kabinetu saradnika se može ostvariti uvid u radove. 

Dokumenti