Fakultet političkih nauka, 21.11.2018

Istraživački radoviPrezentacije istraživačkih radova održaće se na sljedećim časovima vježbi 05.12. 19.12. i 26.12. (na drugom času vježbi, odnosno u datumima kad je kolokvijum nakon kolokvijuma).

Potrebno je da na sljedećem času vježbi odredimo datume kad će koja grupa prezentovati radove.

Napomena: Vježbe 12.12. neće bit održane zbog odlaska saradnika na konferenciju. Gradivo planirano za taj čas preći ćemo na času 05.12.