Rektorat

Predavanje "Kreativnost u nauci" prof. dr Veljka Milutinovića 14. septembra
Prof. dr Veljko Milutinović, predavač na Univerzitetu Indijana i gostujući profesor na Univerzitetu u Beogradu, održaće predavanje na temu "Kreativnost u nauci", u utorak 14. septembra u 11h, u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Predavanje će se sastojati iz dva dijela:

  • U prvom dijelu biće prikazan video zapis o deset metoda indukcije kreativnosti u nauci i kod studenata, a sa primjerima iz informatičke logike i sa tumačenjima kroz primjere bliske oblastima kojima pripadaju slušaoci, u trajanju od pet minuta.
  • U drugom dijelu se prikazuje video zapis od 30 minuta, sa pozdravima za crnogorsku nauku (CANU i UCG) i sa biserima mudrosti 20 nobelovaca, a u kojima se pomenutih deset metoda vide na djelu, što će posebno biti prodiskutovano u kontekstima od interesa za slušaoce.

Prof. dr Veljko Milutinović doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu i proveo preko deset godina na različitim pozicijama na fakultetima u Sjedinjenim Državama. Jedan je od dizajnera prvog DARPA GaAs RISC mikroprocesora. Od 1990. godine predaje i sprovodi istraživanja na Univerzitetu u Beogradu u oblastima ECE, MATH, MBA i PHYS / CHEM.

Profesor Milutinović je doživotni saradnik IEEE-a u Vašingtonu. Čuvar je materijalnog i nematerijalnog blaga Evropske Akademije (Academia Europaea) i inostrani član Crnogorske akademije nauke i umjetnosti (CANU). Takođe, osnivač je i član Srpske inženjerske akademije u Beogradu.

Njegova biografija dostupna je OVDJE.

Broj posjeta : 70