Rektorat, 01.12.2017

Predavanje profesora dr Veljka Milutinovića 4. decembra u Rektoratu UCGProfesor dr Veljko Milutinović održaće predavanje 4. decembra u 11 časova, u Plavoj Sali zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore, na temu „A new course on life life time management and scientific soft skills“.

KuImagers opisuje složenu metodologiju upravljanja projektima koja gleda na istraživanje i razvoj (I+R) kao na element lanca koji povezuje teoriju i praksu, kao i ekonomska i društvena pitanja, tokom cjelokupnog životnog ciklusa pojedinca. Predstavlja se i teorija kreativnosti koja se primjenjuje na širok spektar oblasti u nauci i inženjerstvu. Kurs je organizovan u 7 dvonedjeljnih segmenata.
 
Profesor dr Veljko Milutinović je doktorirao na Univerzitetu u Beogradu i proveo desetak godina na različitim pozicijama na fakultetima u Sjedinjenim Državama. Jedan je od dizajnera prvog DARPA GaAs RISC mikroprocesora. Od 1990. godine predaje i sprovodi istraživanja na Univerzitetu u Beogradu u oblastimaECE, MATH, MBA i PHYS / CHEM. Sada je i u Naučnom savjetodavnom odboru Makseler tehnologija u Londonu i nadgleda poslovanje Makselera u Beogradu, kao predsjedavajući Upravnog odbora Makselera u Srbiji. Njegovo istraživanje uglavnom je usmjereno na algoritme za rudarenje i proračunavanje protokapodataka, s naglaskom na mapiranje algoritama za analizu podataka na brze i energetski efikasne sisteme.
 
Takođe drži kurs intelektualnih vještina. Za sedam njegovih knjiga, predgovore su napisala sedmorica različitih laureata za Nobelovu nagradu s kojima je sarađivao na prethodnim projektima koje je sponzorisala industrija. Ima preko 40 radova u IEEE ili ACM časopisima, preko 400 citata u bazi Thompson-Reuters i oko 4000 citata u bazi Google-Scholar.

Više detalja dostupno je na sajtu Ministarstva nauke.