Rektorat, 30.09.2018

Pridružite se našoj kampanji humanosti "Krv nije voda"Univerzitet Crne Gore,  Zavod za transfuziju krvi Crne Gore i Studentski parlament Univerziteta Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji 21. aprila 2017. 

Memorandum podrazumijeva zajedničke humanitarne aktivnosti pod simboličnim sloganom kampanje „Krv nije voda“, a u saradnji Univerziteta, Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, kao i Zavoda za transfuziju.

Od datuma potpisivanja aktivnosti se sprovode u skladu sa akademskim kalendarom. 

Svi zainteresovani studenti, univerzitetski nastavnici i administrativno osoblje mogu se pridružiti ovoj humanitarnoj akciji prijavom kod Komunikacijskog centra i/ili Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne Gore.