Rektorat, 09.06.2018

Konferencija biljne biologije u junu 2018.Društvo za Fiziologiju biljaka Srbije organizuje Konferenciju biljne biologije koja će se održati u Beogradu, u Kapetan Mišinom zdanju od 9. do 12. juna 2018. godine. Ovo je 22. konferencija ovog društva, ali i 3. međunarodna konferencija za biljnu biologiju.

Sve detalje o samoj Konferenciji, predavačima, učesnicima i pratećim dešavanjima možete naći u Prilogu o detaljima Konferencije i u Prvom pozivu za učesnike (First Announcement), kao i na sajtu Drustvo za Fiziologiju biljaka Srbije www.dfbs.org.rs i FB stranici https://www.facebook.com/Serbian-Plant-Physiology-Society-125573074902976/

Dokumenti