Rektorat, 10.10.2018

Seminar o etičkim principima u visokom obrazovanju 16. oktobra 

Seminar na temu "Etički principi u visokom obrazovanju", biće održan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, 16. oktobra, u 12.00.  Seminar će voditi dr Denis Farington. 

Univerzitet Crne Gore je započeo proces sertifikacije za oblast akademskog integriteta, a u skladu sa tim predavanje dr Faringtona  je jedna u nizu aktivnosti koja će se preduzeti kako bi se unaprijedila svijest o akademskom integritetu. 

Seminar je namijenjen akademskom osoblju, kao i studentima.