Rektorat, 22.11.2018

Registracija za projektnu kliniku na CetinjuObavještavamo Vas da je registracija za projektnu kliniku na Cetinju, 22.11.2018. u Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, Bajova 2, sa početkom u 09.30h otvorena na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLAWJTvLEb3tdFg_QdtMrA0HgP_5p3JykXGfuAn9YT2AEKwA/viewform

Dnevni red je na linku u prilogu: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_2/objava_33998/fajlovi/HR_BA_ME_agenda_Zenica_i_Cetinje.pdf 

Projektnu kliniku na Cetinju organizuje Upravljačko tijelo, u saradnji s Nacionalnim tijelom ovog Programa u Crnoj Gori- Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, u cilju pružanja detaljnih informacija i praktičnih savjeta za pripremu i podnošenje predloga projekta u okviru Drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

 

Predlozi projekata se dostavljaju putem elektronskog monitoring sistema (eMS) do 20.12.2018. u 12:00h u okviru četiri prioritetne ose

Programa:

 

1 - Poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite;

2 - Zaštita životne sredine i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti;

3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa;

4 - Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog ambijenta u programskom području.

Ukupan iznos koji je opredjeljen za Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata je 25.966.626,00 EUR, od čega 22.579.675,00 EUR predstavlja kofinansiranje EU, a 3.386.951,00 EUR predstavlja nacionalno kofinansiranje.

Aplikacioni paket, alati za pripremu projektnih predloga, odgovori na pitanja, link za elektronski monitoring sistem eMS i ostale informacije o Drugom pozivu možete naći na linku:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

Detaljnije informacije o predstojećim aktivnostima će se redovno objavljivati na zvaničnoj internet strani Programa:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Ukoliko tražite projektne partnere preporuka je i da se registrujete na partner search alatu na linku https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/partner-search-2nd-call-for-proposals/ i pretražite ko se već prijavio za projektnu saradnju.

Korisne prezentacije sa održanih 7 informativnih sesija o Drugom pozivu možete naći na linku https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/novost/2nd-call-for-proposals-information-sessions-and-presentations/

Slobodno proslijedite ovaj poziv svima za koje mislite da bi mogli biti zainteresovani, hvala.

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Dragan Đurišić,

mailto:durisic@interreg-hr-ba-me2014-2020.eu]

Project manager

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and

Herzegovina- Montenegro 2014-2020

Joint Secretariat, Branch Office

European Integration Office

Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica, Montenegro www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

 

Dokumenti