Rektorat, 21.06.2017

Info dan u okviru projekta Trans2WorkInfo dan u okviru projekta Trans2Work

Info dan vezan za aktivnosti Erasmus+ projekta pod nazivom "School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)", će biti organizovan u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore u srijedu, 21. juna 2017. godine, sa početkom u 9:00.

Pored članova projektnog tima Univerziteta Crne Gore i partenra na projektu iz Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica, Info danu će prisustvovati i predstavnici studenata sa invaliditetom, kao i predstavnici poslodavaca koji su uzeli učešće u radu projekta.

Tokom realizacije info dana, planiran je niz aktivnosti koji se odnosi na: osnovne informacije o poziciji studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori, mogućnosti zaposlenja studenata sa invaliditetom nakon sticanja visokoškolskog obrazovanja, primjena informacionih tehnologija u unapređenju povezivanja studenata sa invaliditetom i poslodavaca, kao i mogućnost mobilnosti studenata sa invaliditetom u okviru Trans2Work projekta (akcenat je na praksi studenata kod poslodavaca u Crnoj Gori, odnosno partnerskim zemljama).