Rektorat, 25.04.2019

Novi Konkurs za dodjelu atraktivnih stipendija za doktorska istraživanja 

Ministarstvo nauke, drugu godinu zaredom, objavljuje Konkurs za dodjelu atraktivnih stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2019/2020. godini. 

Ciljevi Konkursa su: jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, kao i internacionalizacija istraživačkog rada.

Doktorandi kroz ovaj program stipendiranja treba da postignu značajne rezultate, imaju intenzivnu saradnju sa istraživačkim timom, ojačaju veze istraživačkog tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi putem mobilnosti i ojačaju kapacitete kako bi mogli da pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije.

Konkurs je upućen prije svega mladim ljudima, koji žele dalje da usmjeravaju svoju karijeru ka naučnoistraživačkoj djelatnosti ili da znanja potrebna u privredi unaprijede na najvišem nivou kroz primijenjena doktorska istraživanja i mobilnost u razvijene ustanove u inostranstvu od najmanje 3 mjeseca za vrijeme trajanja stipendije. Mobilnost u toku stipendije je moguća i u privredna društva u inostranstvu ili u Crnoj Gori.

Ministarstvo nauke planira da kontinuirano raspisuje ovakav poziv, čime bi se za 3 godine postigao broj od oko 50 mladih istraživača, doktoranada, koji bi se usavršavali na univerzitetima kroz ovaj program. 

Stipendija obuhvata mjesečne lične troškove doktoranda u iznosu od 700 € na mjesečnom nivou i troškove istraživanja do 10.000 € na godišnjem nivou za istraživanja i mobilnost, dok su stipendisti oslobođeni plaćanja školarine za vrijeme trajanja stipendije.

Način prijavljivanja se odvija u dvije faze:

Prva faza je obavezna registracija interesovanja za stipendiju na portalu ,,Naučna mreža“ Ministarstva nauke od dana objavljivanja Konkursa do 10. juna 2019. godine.

Zainteresovani kandidati – doktorandi i mentori moraju biti registrovani na portalu ,,Naučna mreža“ u predviđenom roku kako bi se mogli prijaviti u drugoj fazi. 

Druga faza prijave je podnošenje prijave na adresu Ministarstva nauke do 25. juna 2019. godine do 14:00 časova.


Tekst Konkursa možete preuzeti OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE
Finansijski plan stipendije možete preuzeti OVDJE

 

http://www.mna.gov.me/vijesti/198773/Novi-Konkurs-za-dodjelu-atraktivnih-stipendija-za-doktorska-istrazivanja.html

Broj posjeta : 354