Rektorat, 08.05.2019

Ljetnja škola "Plavi rast: nove tehnologije, trendovi i mogućnosti""LJETNJA ŠKOLA

"Plavi rast: nove tehnologije, trendovi i mogućnosti"

promovisana projektom Interreg MED Blue GROWTH Community

Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, Kotor

1-5. jula 2019.

Kroz specifične teme kurseva, radionica i radnih laboratorija, pokrivajući različite oblasti plave ekonomije Ljetnja škola organizovana u okviru Blue Growth projekta u Institutu za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, u Kotoru za cilj ima podsticaj uključivanja mladih ljudi u sektore plave ekonomije pružajući im visokokvalitetno tehničko znanje i stimulišući preduzetnički duh.

Učešće u Ljetnjoj školi je besplatno i ne uključuje troškove registracije i edukacije.

Ljetnja škola je otvorena za 30 učesnika iz zemalja Mediterana, uključujući zemlje Evropske Unije kao i zemlje koje nisu  članice EU. Pravo učešća imaju osobe sa bečelor diplomom, studenti master, doktoranti, istraživači na post-doktorskim studijama, državni službenici, preduzetnici zainteresovani za sektor plave ekonomije, pomorski nadzor, ribarstvo i akvakultura, održivi morski i obalni turizam.  

Više detalja o školi, kao i aplikacionu formu možete naći na sledećem linku: 

https://blue-growth.interreg-med.eu/news-events/events/detail/actualites/summer-school-blue-growth-emerging-technologies-trends-and-opportunities/ 

Broj posjeta : 461