Rektorat, 08.09.2017

XVIII međunarodna anglistička konferencija   

Studijski program za engleski jezik i književnost, Filološki fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore, organizuje XIII međunarodni naučni skup anglista koji će se održati 8. i 9. septembra u zgradi tivatske opštine.

Predviđeno je da svoje radove na temu 'Destination/s' predstavi preko dvadeset i pet učesnika koji ovom prilikom dolaze u Crnu Goru sa raznih svjetskih univerziteta.

Pored učesnika iz postjugoslovenskih država, ovom prilikom svoje radove predstaviće profesori anglistike i studija kulture iz Francuske, Rusije, Italije, Turske, Irske, Škotske, Slovačke, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje, Iraka, Abu Dabija.

Počasni gosti ovogodišnjeg skupa anglista su profesor Alan Rijah sa Univerziteta u Glazgovu, koji će govoriti o škotskoj umjetnosti i književnosti, potom profesor Nikola Samardžić sa Univerziteta u Beogradu, i Elison Hedžhok sa Univerziteta u Kaliforniji.

Pored izlaganja radova, počasni učesnici ovoga skupa, prof. Rijah i prof. Hedžhok, predstaviće i svoju poeziju kojom se uspješno bave već dugi niz godina i za koju su nagrađeni brojnim nagradama.

Pored predstavljanja rada prof. Elison Hedžhok u Tivtu, na naučnom skupu anglista, predviđeno je i gostovanje prof. Hedžhok u Američkom uglu u Podgorici i u Američkoj čitaonici na Cetinju, kada će sa njom razgovarati Aleksandra Nikčević-Batrićević, profesorica  Filološkog fakulteta.

Gostovanja prof. Elison Hedžhok predviđena su za 13. septembar u 19h u Američkom uglu u Podgorici, i 15. septembar u 14.30h u Američkoj čitaonici na Cetinju.

Održavanje XIII međunarodnog naučnog skupa anglista finansijski su podržali Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo kulture Crne Gore, Sekretarijat za kulturu i sport Podgorica i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

 

 Image  Nikola Samardžić               Image Elison Hedžhok                     ImageAlan Riach

 

Saopštenje članica organizacionog odbora, dr Marije Krivokapić i dr Aleksandre Nikčević-Batrićević