Rektorat, 17.10.2017

Grantovi za mlade istraživačeEvropski istraživački savjet (ERC) u okviru stuba Izvrsnost u nauci – Horizont 2020 je otvorio pozive za ERC početne grantove i ERC sinegrijske grantove.  

 ERC početni grantovi

Cilj poziva ERC za početnu podršku (ERC Starting Grant, ERC-2018-STG) je podrška izuzetnim mladim istraživačima koji su u fazi započinjanja vlastitih nezavisnih istraživačkih programa/projekata ili osnivanja istraživačkih timova. Ovaj poziv je otvoren za istraživače bilo koje nacionalnosti koji namjeravaju realizovati svoje istraživačke aktivnosti u bilo kojoj državi članici EU ili pridruženoj zemlji, uključujući zemlju porijekla / boravišta. Tri su glavna istraživačka domena: Fizičke i inženjerske nauke, Prirodne nauke i Društvene i humanističke nauke. Maksimalni iznos početne podrške iznosi do 1.5miliona eura na period od 5 godina. Dodatnih 500.000 eura je moguće dobiti za tzv. ''start up'' troškove u slučaju da se vodeći istraživač iz treće zemlje seli u EU/AC, kao posljedica dobijanja ERC granta, za kupovinu neophodne opreme ili pristup objektima od značaja.

Da bi bio kvalifikovan za učešće, vodeći istraživač mora ispunjavati uslov da je od momenta odbrane doktorata proteklo najmanje 2, a najviše 7 godina prije 1. januara 2018. godine (doktorat je dodijeljen u periodu od 1. januara 2011. godine do 31. decembra 2015. godine).

Neophodno je da demonstrira potencijal za istraživačku samostalnost, npr. objavljen najmanje jedan rad bez učešća PhD mentora.

ERC grantom ukupni direktni troškovi mogu se pokriti do 100%, kao i dodatnih 25% na račun režijskih/indirektnih troškova (overhead).

Rok za podnošenje predloga projekata je 17. oktobar 2017. godine, 17:00h (po briselskom lokalnom vremenu).

 

ERC sinergijski grantovi

Poziv za ''ERC sinergijski grant'' (ERC Synergy Grant – ERC-2018-SyG) podržava udruživanje 2 do 4 istraživača (i njihovih timova) koji moraju da budu izvrsni i mogu zajednički da adresiraju određeni istraživački problem. Iako rukovodioci istraživanja koji apliciraju za ERC sinergijski grant mogu biti u bilo kom stadijumu karijere, prijedlozi projekata moraju biti izuzetno inovativni i ambiciozni, jer je u pitanju izuzetno kompetitivan poziv. Udruživanje treba da donese komplementarnost koja je dodatna vrijednost partnerstva i koja će obezbijediti naučni prodor u datoj oblasti.

Fokus je na podršci interdisciplinarnim, Visina podrške iznosi do 10 miliona eura po projektu, koji traje do 6 godina. Postoji mogućnost dodatnih 4 miliona eura za početne troškove preseljenja istraživanja u MS/AC ili kupovinu kapitalne opreme.

Fokus je na podršci interdisciplinarnim, multidisciplinarnim, transdisciplinarnim projektima koji brišu granice između naučnih disciplina.

Rok za podnošenje predloga projekata je 14. novembar 2017. godine, 17:00h (po briselskom lokalnom vremenu).

Za podršku u pripremi predloga ERC projekta zainteresovani se mogu obratiti nacionalnoj kontakt osobi Mileni Milonjić, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me, odnosno kontakt osobama u Evropskoj komisiji, putem sljedećih adresa:

 erc-2018-stg-applicants@ec.europa.eu – za početne grantove

ERC-2018-SYG-APPLICANTS@ec.europa.eu - za sinergijske grantove

 Radni program Evropskog istraživačkog savjeta za 2018. godinu se može preuzeti na sljedećem linku: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020/175927/Otvorena-dva-poziva-Evropskog-istrazivackog-savjeta-ERC-u-okviru-stuba-Izvrsnost-u-nauci.html

 Inspirativni govor dr Sofije Stefanović, dobitnice ERC projekta, možete da preuzmete na linku: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020/175755/Inspirativni-govor-dr-Sofije-Stefanovic-Radanje-u-periodu-neolita-na-Balkanu.html

Ministarstvo nauke