Rektorat, 31.10.2017

Konkurs za dodjelu sedam stipendijaJP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva sinonim je za kvalitet, inovativnost i društveno odgovorno poslovanje.

Povodom obilježavanja Dana preduzeća, JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva, raspisuje:

 K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA

ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU

  JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ dodjeljuje 7 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih akademskih studija u Crnoj Gori. Stipendiraće se 7  studenata, državljana Crne Gore, i to prioritetno po jedan iz opština Crnogorskog primorja: Bar, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj. Ukoliko studenti iz opština Crnogorskog primorja ne budu ispunjavali uslove, stipendija će biti dodjeljena studentima iz drugih opština Crne Gore.

Stipendiraće se studenti Univerziteta Crne Gore, koji pohađaju sljedeće univerzitetske jedinice: Elektrotehnički fakultet (smjer Energetika i Automatika), Mašinski fakultet (smjer Energetika), Građevinski fakultet (smjer Hidrotehnika), Metalurško –tehnološki fakultet (smjer Hemijska tehnologija) i Ekonomski fakultet (studije Ekonomije).

 USLOVI KONKURSA

 Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti:

 • koji su prvi put upisali semestar studijske 2017/2018. godine,
 • koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha  u toku studija najmanje 8,50.

 KRITERIJUMI

 

Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija, kao i studenti koji su na višoj godini studija.

            Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju biće objavljena na internet stranici JP, najkasnije do 30. novembra 2017. god.

Kandidat ima pravo prigovora na rang listu JP-a u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja.

Stipendija se odobrava za studijsku 2017/2018. godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata. 

Visina stipendije na mjesečnom nivou je 200,00 €.

 Način rangiranja

 • Za najveći prosjek će se dodijeliti 10 poena i prema njemu će se rangirati prosjeci ostalih studenata u datoj opštini,
 • Za svaku završenu godinu dodjeljuje se po 2 poena.

POTREBNA DOKUMENTA

 

            Studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

 • Formular za prijavu (u prilogu);
 • Potvrdu o redovnom upisu akademske godine 2017/2018.;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o prebivalištu.

 Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Studenti kojima se dodijeli stipendija su u obavezi da dostave original ili ovjerenu kopiju  navedenih dokumenta na arhivu JP (Trg Sunca bb, 85310 Budva) prije potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

 ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

 Rok za podnošenje dokumenata je do 31. oktobra 2017. godine.

 Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

 Dokumenta dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu:    headoffice@regionalnivodovod.me, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

 Dokumenti za preuzimanje:

 • Tekst konkursa
 • Formular za prijavu

Dokumenti