Rektorat, 05.10.2017

Raspored radnog vremena na Univerzitetu Crne GoreOdluku o rasporedu radnog vremena na Univerzitetu Crne Gore možete pronaći na linku:

ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA NA UCG