Rektorat, 19.02.2018

Informacione tehnologije 2018. na ŽabljakuINFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2018, 23. Međunarodni naučno-stručni skup   će se održati od 19. do 24. februara 2018. godine na Žabljaku.

Na Skupu će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

Nastupajuća konferencija podržana od strane IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru. Radi podizanja vidljivosti i rejtinga konferencije i poboljšanja kvaliteta radova preporučuje se autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi napisani na engleskom jeziku biće predloženi IEEE udruženju za publikaciju u IEEE Xplore bazu.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Skupa zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje na Skupu će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada. Radove treba pisati prema uputstvu koje se nalazi na sajtu http://www.it.ac.me/ .