Rektorat, 28.11.2017

Poziv za prijavljivanje kandidata za pozicije nosilaca mandata specijalnih procedura Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija   

Sekretarijat Savjeta za ljudska prava objavio poziv za prijavljivanje kandidata za pozicije mandata specijalnih procedura, koji će biti imenovani tokom martovskog zasijedanja Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Rok za podnošenje prijava je 28. novembar 2017.

 Više informacija o pozivu, načinu prijavljivanja i izboru specijalnih izvjestilaca je dostupno na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova:

http://www.mvp.gov.me/vijesti/177813/Poziv-za-prijavljivanje-kandidata-za-pozicije-nosilaca-mandata-specijalnih-procedura-Savjeta-za-ljudska-prava-Ujedinjenih-nacija.html.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

 Dragana Šćepanović

Šefica Odsjeka za ljudska prava i pravna pitanja

Direkcija za Ujedinjene nacije

Generalni direktorat za multilateralne poslove

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore

E-mail: dragana.scepanovic@mfa.gov.me

Tel: +382.20.416.334

Fax:+382.20.245.752