Ekonomski fakultet, 25.01.2019

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2018/19 - Studije menadžmenta PodogircaRASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2018/19 - Studije menadžmenta Podogirca.

Prema Akademskom kalendaru, nastava u ljetnjem semestru pocinje 11.02.2019. godine.

Dokumenti