Ekonomski fakultet, 26.11.2018

Obavjestenje o prakticnoj nastaviPredmet: Pravo za ekonomiste

Raspored održavanja praktične nastave

Praktična nastava na predmetu Pravo za ekonomiste, održaće se 27. i 28.11.2018. godine u Sali 202 prema sljedećem rasporedu:

27.11.2018. godine

  • Studenti sa rednim brojem indeksa 121/18 – 150/18 (10:35 – 11:00)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 151/18 - 185/18 (11:05 – 11:30)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 186/18 – 215/18 (11:35 – 12:00)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 216/18 – 240/18 (12:05 – 12:30)

 

28.11.2018

  • Studenti sa rednim brojem indeksa 1/18 – 30/18 (10:35 – 11:00)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 31/18 - 60/18 (11:05 – 11:30)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 61/18 – 90/18 (11:35 – 12:00)
  • Studenti sa rednim brojem indeksa 91/18 – 120/18 (12:05 – 12:30)

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Mijat Jocović