Ekonomski fakultet, 24.12.2020

Za covid studenteStudenti koji su zbog covid-a propustili kolokvijum/popravni kolokvijum, isti polažu u sali 1 u 17h istog dana kada je zakazan završni ispit (15.01.2021), Nakon toga u 18h će polagati završni.

Dodatno, ako neko od vas, zbog obolijevanja u januaru (samoizolacija u periodu održavanja ispita!) propusti završni/popravni završni ispit, na osnovu odluke Senata, isti polaže u dodatnom roku početkom marta 2021.

Pri ulasku u salu, osim ID dokumenta, morate imati i Rješenje uprave Ekonomskog fakulteta o naknadnom polaganju.

Molimo vas da nam se u vezi sa ovim ne obraćate na e-mail, već zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostavljate arhivi fakulteta, kako i stoji na sajtu.

Broj posjeta : 131