Medicinski fakultet, 27.04.2020

DVANAESTA laboratorijska vježba: Razlike između klasa skrivenosjemenjača i cvjetna formula (materijal)U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom a sa ciljem održavanja kontinuiteta praktične nastave za naredni period, u prilogu je materijal za 12. vježbu.   

Za pripremu provjera znanja iz ovog dijela gradiva studentima se preporučuje literatura predviđena ECTS katalogom.  

Za eventualne konsultacije i pitanja, studenti se pozivaju da se obrate predmetnom saradniku putem e-maila.

Dokumenti

Broj posjeta : 203