Medicinski fakultet, 22.02.2021

Praktična nastava: termini po grupama i informacije o načinu održavanjaLABORATORIJSKE VJEŽBE će se održavati u laboratoriji 207 (zgrada Biotehničkog fakulteta) prema sljedećem rasporedu: 

I grupa u 08h, studenti sa brojevima indeksa od 01/20 do 07/20

II grupa u 09h, studenti sa brojevima indeksa od 08/20 do 13/20

III grupa u 10h, studenti sa brojevima indeksa od 14/20 do 19/20

IV grupa u 13h, studenti sa brojevima indeksa od 20/20 do 25/20,

- V grupa u 14h, studenti sa brojevima indeksa od 26/20 do 32/20.  

Materijali (šeme i slike) će biti objavljivani prije svake vježbe. 

Tokom nastave u prvoj polovini semestra (anatomski dio gradiva), studentima se preporučuje da imaju sa sobom sveske sa skiciranim šemama mikroskopskih preparata korišćenjem materijala dostupnih na sajtu UCG (npr. materijal za II vježbu). 

Studenti NE MOGU mijenjati grupe. 

Konsultacije u vezi testova za studente ranijih generacija će se, u slučaju potrebe/interesovanja, održati online.

 

Broj posjeta : 170