Medicinski fakultet

Početak laboratorijskih vježbiPrve laboratorijske vježbe održaće se u petak 23/02/2018 u laboratoriji 207 na Biotehničkom Institutu prema sljedećem rasporedu: 

- I grupa: 08:30-11:00h,

- II grupa: 11:00-13:30h

- III grupa: 13:30-16:00h

Za praćenje praktične nastave u prvoj polovini semestra (anatomski dio) i pripremanje testa I, studenti su obavezni imati OSNOVNI PRAKTIKUM IZ ANATOMIJE BILJAKA autora Danijele Stešević i Dragane Petrović (Izdavač: Univerzitet Crne Gore). 

Pored toga, dodatni materijali će biti objavljivani prije svake vježbe, a studenti su u obavezi da iste prethodno pripreme u štampanoj verziji i imaju tokom praćenja praktične nastave, uz veliku svesku bez linija i pribor za crtanje (grafitna olovka i gumica).

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print