Biotehnički fakultet, 01.02.2018

Konačni rezultatiU prilogu su ocjene osvojene na predmetu Statistika. Mole se studenti da pogledaju i jave ako uoče grešku.

Pored studenata sa spiska položio je još i Pavle Prelević 26/14.

Dokumenti