Biotehnički fakultet

Rezultati i usmeni
U prilogu je bodovno stanje poslije poravnog završnog ispita.

Usmeni dio ispita će biti u srijedu 10. 02. u 12 sati u sali 012 zgrade Tehničkih fakulteta.

Pravo na usmeni dio ispita imaju svi studetni koji imaju između 45 - 49 poena.

Pravo na usmeni dio ispita imaju i studenti sa prelaznom ocjenom kojima za veću ocjenu nedostaje najviše dva poena. 

Dokumenti

Broj posjeta : 188