Biotehnički fakultet

Popravni kolokvijum termin
Popravni prvog kolokvijuma za studente svih smjerova koji polažu ispit Matematika sa informatikom održaće se 27. 12. 2019.g u sali 106 sa početkom u 11 časova.

Na ispitu je obavezan lični dokument, indeks ili lična karta.

Broj posjeta : 216