Biotehnički fakultet, 06.12.2018

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA 

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

 

ZAVRŠNI ISPIT:   srijeda,  09. JANUAR, U 10h;

POPRAVNI  ZAVRSNI ISPIT:  srijeda, 23. januar, u 10h

 

U zavisnosti od broja studenata ispit se može organizovati po grupama,

 

STUDENTI SU U OBAVEZI DA SA SOBOM PONESU INDEX.

Prof. dr Aleksandra Despotović