Elektrotehnički fakultet

Termini kolokvijuma
Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi poslovanja biće organizovan u ponedjeljak, 2. novembra 2020. godine sa početkom u 14.45 h (sala 018), dok će popravni kolokvijum biti organizovan 23. novembra 2020. godine u 14.45 h (sala 018).

Drugi kolokvijum održaće se u ponedjeljak, 14. decembra 2020. godine sa početkom u 14.45 h (sala 018), dok će popravni drugog kolokvijuma biti održan u ponedjeljak, 21. decembra 2020. godine sa početkom u 14.45 h (sala 018).

Broj posjeta : 100