Filološki fakultet

Rezultati popravnih kolokvijuma




UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU

Rezultati popravnog 1. kolokvijuma

Ime, prezime, br. indeksa;    Br. bodova (maksimum – 23 boda)

  1. Igor Goločevac (552/19) – 18
  2. Vasilisa Nikolić (569/19) – 17
  3. Sara Mićanović (570/19) – 13
  4. Tijana Bojović (553/19) – 7
  5. Svetlana Radović (550/19) – 7

Rezultati popravnog 2. kolokvijuma

Ime, prezime, br. indeksa;   Br. bodova (maksimum – 23 boda)

  1. Milica Minić (551/19) – 18
  2. Svetlana Radović (550/19) – 2

               Prof. dr Sonja Nenezić

Broj posjeta : 207