Filološki fakultet

ODRŽAVA JE NASTAVE
Predavanja i vježbe iz predmeta Savremeni italijanski jezik 2 nivo A2 održavaće se kao i do sada po ustaljenom rasporedu za ljetnji semestar na platformama Zoom, Google classroom i Moodle.

Broj posjeta : 113