Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 03.12.2018

TERMIN KOLOKVIJUM IIObavještenje iz predmeta:

EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

 

Obavještavaju se studenti PRVE GODINE, da će se DRUGI KOLOKVIJUM održati u PETAK 7. DECEMBRA i to prema sledećem rasporedu:

 

Vrijeme              Broj indeksa                      Sala

10.00-10.40       Od 01/2018 do 50/2018    „Sala 2“

10.45-11.25       Od 51/2018 do 101/2018   „Sala 2“

11.30-12.10       Od 102/2018 do 154/2018 „Sala 2“

12.15-12.55       Od 155/2018 do KRAJA      „Sala 2“

Napomena:

Studenti su dužni da se pridržavaju rasporeda grupa za polaganje. Promjena grupe nije dozvoljena!
Studenti su dužni na ispit donijeti INDEX, u suprotnom neće moći pristupiti polaganju ispita!

 

Predmetni nastavnik: Prof. dr Sanja Pekovic