Prirodno-matematički fakultet, 14.05.2019

Termin održavanja šeste laboratorijske vježbe (predispitne vježbe)Predispitne konsultacije (vježbe) če se održati u laboratoriji 207 u petak 17/05/2019 sa početkom u 16h (za sve studente).

Broj posjeta : 96