Ekonomski fakultet, 25.01.2019

Termin popravnog zavrsnog ispita - 25.01.2019 14:01Popravni zavrsni ispit iz predmeta Operativni menadzment odrzace se 05.02.2019. godine sa pocetkom u 10 sati.