Pravni fakultet, 18.01.2019

Raspored polaganja završnog ispita09.00 - 10.00 - Studenti sa brojem indeksa 1-130

10.00 - 11.00 - Studenti sa brojem indeksa 131 i ostali