Pravni fakultet

Popravni kolokvijum
Obavještavaju se studenti I godine da će se popravni kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo održati u petak, 07. 05. 2021. godine u salama 1, 2 i 3, prema sljedećem rasporedu:

- u 11h za studente sa neparnim brojem indeksa (1/20, 3/20, 5/20...);

- u 11:30h za studente sa parnim brojem indeksa (2/20, 4/20, 6/20...).

VAŽNO: Izlazak na popravni kolokvijum poništava bodove osvojene na redovnom kolokvijumu. Mole se studenti da vode računa o broju studenata u salama kao i o fizičkoj distanci, u skladu sa epidemiološkim mjerama. Nije dozvoljena promjena grupe. Napominju se studenti da na ispit obavezno ponesu ispravu o identitetu (indeks, lična karta ili vozačka dozvola).

Broj posjeta : 78