Prirodno-matematički fakultet, 14.05.2019

Olimpijada znanja 2019 - preliminarni rezultatiPreliminarni rezultati takmičenja.

Takmičari i njihovi nastavnici imaju pravo prigovora u roku od 24 sata od trenutka objavljivanja preliminarnih rezultata. Prigovor ne smije sadržati nijedan podatak koji identifikuje takmičara. Molimo vas da popunite obrazac za prigovor (fajl Prigovor.docx) i pošaljete ga sa mail-a škole kao attachment na olimpijada.znanja@gmail.com. Prigovori poslati sa privatnih mejlova neće biti razmatrani.

Dokumenti

Broj posjeta : 6097