Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.03.2021

MSCA seminar 24. i 25. marta: Obuka i mobilnost za istraživače i institucijeX

 

Marie Skłodovska-Curie Action (MSCA) organizuje seminar na temu „EU-Zapadni Balkan: Obuka i mobilnost za istraživače i institucije“ koji će se u održati u online formi 24. i 25. marta 2021. godine.

MSCA je ključni instrument EU za doktorska i postdoktorska istraživanja i obuku, koji podržava razvoj karijere, mobilnost i obuku istraživača u svim fazama njihovog profesionalnog razvoja i usmjerenim fokusom na zaposlenje i preduzetništvo. Razvoj međunarodnih doktorskih programa i razvoj strateških partnerstava daje MSCA značajan  uticaj na univerzitete, istraživačke institucije i neakademske partnere.

Ovaj seminar ima za cilj da pruži pregled svih MSCA mogućnosti finansiranja u okviru novog okvirnog programa Horizon Europe, praktične obuke o svakoj od MSCA akcija kao i značajnu mogućnost umrežavanja sa učesnicima koji dolaze sa zapadnog Balkana, ali i iz ostatka Evrope. Pored toga, učesnici seminara će imati priliku da se upoznju sa nacionalnim kontakt osobama MSCA za zapadni Balkan i kakvu vrstu podrške se obezbejđuje.

Događaj će okupiti oko 250 učesnika koji uglavnom dolaze sa zapadnog Balkana i iz ostatka Evrope: istraživači, zainteresovane strane za istraživanje i inovacije iz akademskog i neakademskog sektora, kao i predstavnike EU mreža aktivnih u regionu, MSCA saradnici i MSCA nacionalne kontakt osobe.

U prilogu je Agenda programa seminara. Više informacija o registraciji, sadržajima, uključujući profile govornika će biti naknadno objaljeno. 

Dokumenti

Broj posjeta : 330

19.04.2021

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Besplatna virtuelna radionica produkcije mrežnih izvedbenih umjetnosti 27.-28. aprila


06.04.2021

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Unija za Mediteran (UfM) - proces konsultacija na temu istraživanja i inovacija 2021.


11.03.2021

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Povezivanje univerziteta i kompanija rješenje za odliv mozgova iz zemalja Zapadnog Balkana


19.02.2021

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Konkurs za CEEPUS stipendije za 2020/21


18.02.2021

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

COST Info dan - mogućnosti umrežavanja naučnih timova i podsticanja međunarodne naučne saradnje


25.12.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Prvi koordinatorski sastanak Erasmus + SUCCESS projekta


01.10.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Usvojena „Politika za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu Crne Gore“


23.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Praksa u CERN-u u 2021.


15.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Kratki vebinar otvorenog pristupa: Interakcija nauka-politika-društvo u upravljanju morskim resursima zasnovanim na ekosistemskom pristupu i planiranju


10.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Takmičenje u okviru filmskog festivala Watersprite 2021.