Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

UCG na završnoj konferenciji INO NET projekta - značaj mentorstva za studente
UCG na završnoj konferenciji INO NET projekta - značaj mentorstva za studente

Univerzitet Crne Gore je 24. juna 2021. učestvovao na završnoj konferenciji projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INO NET)“, na kojoj su predstavljenu glavni rezultati projekta, unapređenje portala Naučna mreža, program mentorstva i usluge preddijagnostike Intelektualne svojine za preduzeća.

U dijelu predstavljanja okvira za mentorstvo i doprinosa novih sadržaja portala Naučna mreža, čime se pruža podrška jačanju inovacionih kapaciteta i zaštiti intelektualne svojine u Crnoj Gori, g-đa Srna Sudar, Rukovodilac Centra za transfer tehnologija na Univerzitetu Crne Gore je predstavila strateško-institucionalni okvir UCG-a u okviru kojeg se doprinosi jačanju uloge i doprinosa mentorstva. 

Dokumenti

Broj posjeta : 249