Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

EURAXESS radionica - Izvrsnost nauke u sistemu visokog obrazovanja i doprinos zapošljivosti u Crnoj Gori
EURAXESS  radionica - Izvrsnost nauke u sistemu visokog obrazovanja i doprinos zapošljivosti u Crnoj Gori

Univerzitet Crne Gore, kao Euraxess Servisni Centar u zemlji, je 25.06.2021. organizivao radionicu/okrugli sto na temu “Izvrsnost nauke u sistemu visokog obrazovanja i doprinos zapošljivosti u Crnoj Gori - proces HRS4R i uslovi mobilnosti istraživača/Science excellence in higher education system and employability in Montenegro - HRS4R process and research mobility conditions”, sa ciljem da podrži sve crnogorske visokoškolske ustanove u unapređivanju odnosa između istraživača i poslodavaca, i postavljanja nauke i istraživanja kao okosnice njihovog razvoja i internacionalizacije.

Okrugli sto „Izvrsnost nauke u sistemu visokog obrazovanja i doprinos zapošljivosti u Crnoj Gori - proces HRS4R i uslovi mobilnosti istraživača“ organizovan je u okviru EURAXESS inicijative koja podržava efikasan okvir za istraživanje i mobilnost za domaće i međunarodne istraživače, prateći principe i standarde Evropske povelje za istraživače i Kodeks ponašanja za zapošljavanje istraživača Evropske komisije (The European Charter & Code for Researchers (Charter and Code for researchers)), a čiji je cilj da istraživanje učini atraktivnom karijerom i podrži ekonomski rast i rast zaposlenosti u Evropskoj uniji. Ova dva dokumenta predstavljaju skup smjernica i zahtjeva koji preciziraju ulogu, odgovornosti i prava istraživača i njihovih poslodavaca, dajući istraživačima ista prava i obaveze svuda gdje mogu da rade širom Evropske unije i samim tim iskoriste naučni potencijal u Evropi i šire. Kodeks ponašanja za zapošljavanje istraživača ima za cilj poboljšanje zapošljavanja, obezbjeđivanje pravednijih i transparentnijih postupaka selekcije,  uzimajući u obzir širi spektar kriterijuma za ocjenjivanje, koje čine pored niza publikacija, predavanja, mentorstvo, timski rad, prenos znanja, upravljanje i aktivnosti na podizanju svijesti javnosti.

Jedan od instrumenta za postizanje boljih uslova za upošljavanje istraživača jeste Nagrada za izvrsnost u istraživanju (HR Award - logo), prestižna nagrada koju dodjeljuje Evropska komisija za izvrsnost za posvećenost ljudskim resursima u naučnom okruženju. Nagrada se smatra međunarodnim standardom za pravila kvaliteta u upravljanju i razvoju ljudskih resursa u nauci i istraživanjima, i predstavlja garanciju evropskog standarda posvećenosti o zaposlenima, otvorenosti i transparentnosti procesa zapošljavanja i kvaliteta radnog okruženja. U širem kontekstu, nagrada jača atraktivnost istraživačkih organizacija prilikom obraćanja istraživačima iz inostranstva ili za dobijanje grantova, jer daje javno priznanje istraživačkim institucijama koje su postigle napredak u usklađivanju svojih politika ljudskih resursa sa principima utvrđenim u „Povelji i kodeksu“. Primjena i prihvatanje principa sadržanih u „Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu ponašanja za zapošljavanje istraživača“ uslov je za dobijanje HR nagrade – logoa (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R). Univerzitet Crne Gore je jedna od 599 organizacija kojoj je dodijeljena nagrada HR Excellence in Research.

Sa ciljem podsticanja efikasne komunikacije i razmjene informacija za process dobijanja HR logoa i tme jačanje okvira izvrsnosti u visokoškolskom sistemu u Crnoj Gori, Univerzitet Crne Gore je pozvao sve akreditovane visokoškolste ustanove u Crnoj Gori da uzmu učešće u okruglom stolu, uključujući EURAXESS kontakt tačke u zemlji, i na taj način prenese svoja iskustva u procesu dobijanja HRS4R logoa i doprinese širenju mreže nacionalnih naučnih institucija koje će nositi ovaj prestižni logo. Uvaženi profesor Miroslav Malinović, Šef katedre za istoriju i teoriju arhitekture i očuvanje građevinske baštine Univerziteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, i evaluator HR procesa u okviru EURAXESS-a je dao značajan doprinos da predstavljene informacije i propozicije procesa budu jasne, praktične i zanimljive.

Kako umrežavanje istraživača i profesora, kao i otvorenost i dostupnost podataka predstavljaju ključ jačanja istraživačkih i inovativnih potencijala univerziteta i fakulteta, na radionici su predstavljene aktivnosti INO NET projekta koji je imao za cilj da nadogradi nacionalni portal Naučna mreža sa novim servisom “mentorstvo”, kao i aktivnosti koje Univerzitet Crne Gore sprovodi i doprinosi Evropskoj platformi otvorenih podataka – EOSC (European Open Science Cloud) koju finansira Evropska komisija.

U nastavku se nalaze prateća dokumenta radionice: agenda i prezentacije.

Dokumenti

Broj posjeta : 81