Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Sastanak Upravnog odbora Erasmus+ SUCCESS projekta u Sarajevu 8. i 9. jula
Univerzitet Crne Gore učestvuje na koordinacionom sastanku Upravnog Odbora (Steering Committee) Erasmus + SUCCESS projekta (Sustainable university – enterprise cooperation for improving graduate employability), koji se održava u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 8. i 9. jula, 2021.

Image

Image

Upravni odbor SUCCESS projekta će tokom dvodnevne konferencije, zajedno sa ostalim članovima projektnih timova partnerskih institucija, sagledati dosadašnji tok sprovođenja planiranih aktivnosti i razmijeniti mišljenja o realnim izazovima sa kojima se institucije susreću u sprovođenju aktivnosti i postizanju ciljeva, kako sa aspekta upravljanja, koordinacije, tako i sa aspekta suštinskog djelovanja a to je uspostavljanje održive, efikasne i obostrano korisne saradnje univerziteta i industrije u regionu Zapadnog Balkana.  

Erasmus + SUCCESS projekat  ima za cilj uspostavljanje održive saradnje između univerziteta i privrede kroz unapređenje obrazovanja u dijelu preduzetništva i razmjene praktičnih znanja u cilju unapređenja zapošljavanja svršenih studenata. Pored naznačenog, projekat ima za cilj osnaživanje internacionalne saradnje i umrežavanje univerziteta i preduzeća na regionalnom i međunarodnom nivou. Koordinator projekta je Burch Univerzitet iz Sarajeva, a partneri su univerziteti, privredne komore, preduzeća i razvojne agencije iz Njemačke, Poljske, Španije Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, i Crne Gore. Crnogorski partneri su Univerzitet Crne Gore, Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije i Mašinski fakultet, kao i crnogorsko preduzeće “Hiperion” d.o.o iz Nikšića čiji je osnivač svršeni student Mašinskog fakulteta.

Dokumenti

Broj posjeta : 135