Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

JRC omogućava otvoren pristup istraživačkoj infrastrukturi
JRC omogućava otvoren pristup istraživačkoj infrastrukturi

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) kao naučno-stručna komponenta Evropske komisije, iz opsega svog djelovanja, i naučne i stručne baze naučnika koji pružaju nezavisne naučne savjete i podršku izradi politika Evropske unije. Pored strateške podrške izradi politika EU na naučnoj osnovi, JRC omogućava vodećim istraživačima iz cijele Evrope i van nje, pristup objektima i laboratorijama svjetskog nivoa, za izvođenje najsavremenijih eksperimentalna istraživanja, uspostavljanje saradnje i izgradnju kapaciteta sa evropskom naučnom i stručnom zajednicom.

JRC obuhvata sedam (7) naučnoistraživačkih instituta:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španija.

U okviru sistema JRC-ija se nalaze 56 jedinstvenih istraživačkih infrastruktura na evropskom i međunarodnom nivou, od kojih 39 nudi otvoreni pristup spoljnim korisnicima u raznim naučnim oblastima: nuklearna i radiološka; hemija; bionauka i nauka o živim sistemima; fizika i srodne nauke i ICT. Otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi je omogućen u Ispri (Italija), Geelu (Belgija), Karlsruhe (Nemačka) i Petten (Nizozemskoj). Data infrastruktura (tj. laboratorije) su pogodne za eksperimentalni rad na generisanju podataka za korisnike analiza. Glavni ciljevi otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi JRC-a su:

 • Uspostavljanje pravednog, jasnog i transparentnog postupka za davanje pristupa spoljnim korisnicima JRC istraživačkoj infrastrukturi;
 • Maksimalno korišćenje upotrebe JRC istraživačke infrastrukture u saradnji sa istraživačima i industrijom.

 

Prednosti pristupa JRC istraživačkoj infrastrukturi

 • Pristup evropskim korisnicims koji nisu tradicionalno angažovani u radu JRC-a, na osnovu konkurentnih otvorenih poziva;
 • Poboljšanje konkurentnosti, privlačenje talenata, podsticanje inovacija i razvoja, i premošćavanje jaza između istraživanja i industrije;
 • Distribuiranje i širenje znanja, poboljšavanje srodnih metoda i vještina, edukacija, obuka i podsticanje saradnje na evropskom nivou;
 • Maksimalno iskorišćenje uloženih investicija u infrastrukturu, čineći je dostupnom spoljnim korisnicima, obzirom na trenutno ograničene resurse u Evropi.

 

Modaliteti pristupa istraživačkim infrastrukturama JRC

JRC obezbjeđuje pristup svojoj istraživačkoj infrastrukturi korisnicima iz akademske zajednice, i istraživačkih ustanova, industrije, mala i srednja preduzeća (MSP), kao i za javni i privatni sektor iz institucija iz zemalja članica EU i zemalja pridruženih istraživačkom programu EU.

Postoje dvije mogućnosti pristupa:

 • Na bazi Relevantnosti, uglavnom otvoren za akademsku zajednicu i mala i srednja preduzeća, putem otvorenog poziva. Korisnici plaćaju dodatne troškove pristupa, a generisani podaci mogu  imati otvoreni pristup i besplatno dijeliti nakon 18 mjeseci.

Postupak za podnošenje i ocenjivanje predloga se objavljuje na stranici JRC.

 • Tržišno orjentisan, je uglavnom usmjeren na industriju. Pozivi se kontinuirano objavljuju i prijedloge evaluira i bira JRC. Korisnici plaćaju pune troškove pristupa i podaci se ne distribuiraju na otvorenoj
Broj posjeta : 142