Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Priručnik o mogućnostima EU finansiranja za period 2021-2027. godine
Priručnik o mogućnostima EU finansiranja za period 2021-2027. godine

Priručnik o mogućnostima EU finansiranja za period 2021-2027. daje pregled glavnih instrumenata finansiranja koje nudi Evropska unija. Svaki instrument je sažeto predstavljen, sa informacijama kao što su: opšte informacije o strukturi instrumenta finansiranja, tematskih prioriteta ili navedenih korisnika/kandidata.

Drugi dio Priručnika daje pregled budžeta instrumenata, sa njegovim ukupnim iznosom, naznakom njegove složenosti, savjetima za kandidate i specifičnim preporukama za podnosioce prijava, kao naučenim lekcijama iz perioda finansiranja 2014-2020.

Uključeni instrumenti finansiranja:

ESIF (koheziona politika): AMIF, CEF, CF, ERDF, EGF, ESF+, EUI, IBMF, INTERACT, INTERREG, ISF, JTF, REACT-EU, URBACT

ESIF (agrarna i ribarska politika): AGRIP, EAGF, EGFL, EARFD, EMFAF, LEADER

Akcioni programi (EU-intern): CERV, CREA, COST, CUSTOMS, DEP, DF, ERA+, EIE, ESC, EDIDF, ESP, EU4HEALTH, EUAF, FISCALIS, HEU, IF, InvestEU, IIII, IMCAP, JASPER, JUSTICE, LIFE, PERICLES IV, PPPA, REFM, RFCS, SMP, TSI, UCPM

Akcioni programi (EU-spoljne akcije): EDF, HA, IPA III, NDICI

 

Dokumenti

Broj posjeta : 75

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.